1980 – Kungliga konsthögskolans resa

Lärare och studenter från Kungliga Konsthögskolan i Sverige korsade ekvatorn i Kenya i det här planet, på väg till Tanzania. Den högra snöklädda toppen är berget Kilimanjaro i Tanzania.
Foto: Åsa Hasselrot

Deltagare: konstprofessor Alvar Jansson, konstvetare Jacqueline Stare,
Mikael Pauli, Gerd Melén, Rolf Bergström, Hjördis Tegsell,
Åsa Hasselrot, Charles Njau, Hans Björn, Kerstin Hansson,
Eva Agborg, Oskar Hernandez, Tite Edberg, Magnus Ehnborg,
Mia Malmlöf, Anne Makander, Susann Brännström, Kerstin Rydh,
Anne Percy, Gunborg Westlund och Agneta Engström.