80-talet och framåt

Ljusets födelse, olja, 141x 306 cm

Picture 1 of 29